Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

OVERZICHT Deze website wordt beheerd door lurata. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar luarat. luratabiedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen. Wanneer u onze website bezoekt en/of iets bij ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u in met de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of contentaanbieders zijn. Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gebruikt of toegang verkrijgt tot deze. Door toegang te verkrijgen tot of een deel van de Website te gebruiken, stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, krijgt u geen toegang tot de Website of gebruikt u de Services niet. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden. Eventuele nieuwe functies of tools die aan het huidige aanbod worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN ONLINE OPSLAG Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheid heeft bereikt in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige afhankelijken deze Site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor een illegaal of ongeautoriseerd doel, noch mag u wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Service. U mag geen wormen, virussen of code van destructieve aard verzenden. Overtreding of schending van een van de voorwaarden zal onmiddellijke beëindiging van uw Services tot gevolg hebben. SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om service te weigeren op elk moment en om welke reden dan ook. U erkent dat uw inhoud (anders dan creditcardinformatie) ongecodeerd wordt verzonden en (a) de overdracht via verschillende netwerken kan inhouden en (b) aanpassingen vereist kunnen zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld verzonden over netwerken. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te gebruiken, noch toegang te verkrijgen tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Service te beperken of te beperken.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE. Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd als enige basis voor beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen. Gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijkerwijs actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site. SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN De prijzen van onze producten kunnen worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service. Totstandkoming van de overeenkomst De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen wettelijk bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na verzending ontvangt u een orderbevestiging per geautomatiseerde e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen aanvaarding van de overeenkomst. Garantie De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. Er is alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de aangeboden producten of diensten te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is nietig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van enig product, dienst, informatie of ander materiaal dat u aanschaft of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks aan de consument geleverd door onze leverancier in China. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn voor rekening van de consument. SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE We behouden ons het recht voor om een bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankooplimieten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen goeddunken, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer details, zie ons Retourbeleid. SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of autoriteit hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van enige Optionele Hulpmiddelen van derden. Elk gebruik door u van optionele hulpmiddelen die worden aangeboden via de Website is voor uw eigen risico en discretie, en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de hulpmiddelen worden aangeboden door de relevante derde partij(en). SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites of enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die worden gedaan in verband met enige website van derden. Lees de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij. SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN. Als u bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijddeelnames) stuurt of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen op ons verzoek stuurt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat wij de Opmerkingen die u stuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook en op elk moment zonder beperking. We zijn niet verplicht om (1) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) te reageren op enige Opmerkingen. We hebben het recht, maar niet de verplichting, om alle inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw Opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, uzelf niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw Opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun juistheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige Opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst. Eventuele speciale aanvullende douaneklaringkosten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn de verantwoordelijkheid van de klant.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken. SECTIE 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES Af en toe kan onze website of service informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorvoertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om een bestelling te annuleren als er op elk moment en zonder kennisgeving onjuiste informatie op de Service of een gerelateerde website staat. . We zijn niet verplicht om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat enige informatie op de Service of een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor elk onwettig doel; (b) aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of lokale verordening; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, belasteren, belasteren, afschrikken of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) virussen uploaden of verzenden of elk ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of schrapen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen als u een van de verboden gebruiken schendt.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. We garanderen niet dat het gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat van tijd tot tijd we de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of annuleren, zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons verklaard) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zijn Winkelnaam, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, voorbeeldige schade, strafschade of speciale schade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of dit is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, als gevolg van uw gebruik van een van de service of producten die met behulp van de service zijn gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is via de service, zelfs indien op de hoogte van de mogelijkheid hiervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate toegestaan door de wet.

SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING U stemt ermee in om Winkelnaam en onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wilt maken van onze Services, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als u naar ons oordeel niet, of naar redelijkheid vermoedt dat u niet voldoet aan een bepaling of voorwaarde van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging en/of we kunnen u dus de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze site worden geplaatst of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden). Alle dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden moeten niet worden geïnterpreteerd ten nadele van de opstellende partij.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJKE WETGEVING Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Voeg hier de jurisdictie toe], waarbij alle toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke rechtsmiddelen worden uitgesloten.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om op elk moment enige wijzigingen of vervangingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden door updates en wijzigingen van onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website periodiek te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via het contactformulier.